Závěrečné práce

VODNÍ DÍLO FLÁJE

Pevný Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je ideový návrh konverze přehradního tělesa vodního díla Fláje, jediné pilířové vodní hráze v České republice. Cílem práce je ukázat možné řešení využití vnitřních dutin hráze, jež jsou charakteristickým znakem této kulturní technické památky. Materiál stavby a vnitřní prostory určují vzhled celého díla.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.