Závěrečné práce

ŠKOLA PRO NOVÁ MÉDIA, PRAHA

Bc. Eva Kratochvílová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh školní budovy „nových médií“ pro Jedličkův ústav, která by měla rozšířit možnosti již existujících studijních programů. Budova se nachází na pozemku u pražského Podolského nábřeží. Tato lokalita poskytuje kvalitní prostředí jak pro studium tak i trávení volného času. Hlavní náplní projektu je interakce mezi studenty a veřejností. Objekt školy je rozdělen do čtyřech opticky viditelných částí, v nichž se pozvolna prolínají základní funkce – 1. škola, 2. volný čas,3. vstupní trénink, diagnóza a služby, 4. vedení školy a bydlení. Objekt je zasazen do stávající parku a to při jeho západní části – blíže k řece a komunikaci. Celá stavba je navržena jako bezbariérová, protože je určena zejména pro mladé lidi se zdravotním postižením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.