Diplomové práce

Broumovsko - Vernéřovice

Bc. Ondřej Duchan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt hledá vztah krajiny a osídlení na Broumovsku. Jako příklad přístupu je řešen návrh centra obce Vernéřovice s nezbytnými dostavbami a řešením veřejného prostoru. Dokomponování prostoru před stávající barokní farou a stabilizování přístupu na hřbitov a do kostela. Vytvoření centra obce – návsi - světské protiváhy kostelu a propojení tohoto prostoru s kostelem a krajinou. Hledání formy nové zástavby na rozvojové ploše bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.