Diplomové práce

Revitalizace historického jádra města Prostějov

Bc. Martin Tomášek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je doplnění struktury historického jádra města Prostějov, která utrpěla asanací při plánované socialistické výstavbě. Návrh se opírá jak o původní historickou skladbu, tak o novodobé vrstvy. Podporuje jejich vzájemnou interakci, synergii a vytváří nové funkce zkvalitňující centrum i celé město.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.