Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

PŘEMĚNA ROHANSKÉHO NÁBŘEŽÍ – ŽIVOT U ŘEKY

Bc. Kristýna Sedláková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V pražském Karlíně došlo v poslední době k mnoha změnám, zejména po povodni v roce 2002. Tyto změny jsou komplexní, v rámci již existující i nově vznikající dopravní infrastruktury. Projekt se snaží docílit rovnováhy a konečného sjednocení jednotlivých složek prostředí a navrhnout nový vývoj mezi řekou a stávajícím okolím. Základem návrhu jsou aspekty trvale udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.