Závěrečné práce

Konverze Zlíchovského lihovaru

Bc. Monika Boštičková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze areálu Zlíchovského lihovaru na městské polyfunkční centrum - místního významu pro předpokládánou zástavbu dolního Smíchova, ale i celoměstského významu s návazností na autobusovou, tramvajovou, vlakovou i individuální dopravní dostupnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.