Diplomové práce

Plovoucí scéna

Bc. Martin Stoss

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řeka Vltava nabízí v Praze nevyužitý potenciál. Cílem práce je najít odpověď, jakým způsobem s takto vyjímečným prostředím pracovat. Navrhuji plovoucí scénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.