Závěrečné práce

Zubní chirurgické nástroje

BcA. Petr Strejček

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout sadu šesti zubních chirurgických nástrojů a pouzdro. Každý instrument má své ergonomické a funkční požadavky, vyplívající z činností zubních chirurgů. Cílem projektu je těchto požadavků dosáhnout nebo se jim alespoň co nejvíce přiblížit a vytvořit sourodou sadu nástrojů s jasným tvaroslovím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.