Diplomové práce

Obnova "Velkého domu" v Týnci nad Labem

Bc. Matyáš Kracík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obnova historického městského domu na polyfunkční objekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.