Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Polyfunkční dům v Plzni

Bc. Jana Nyklová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je zpracovat nevhodně využité místo u historického centra Plzně. Navázat na stávající zástavbu a dotvořit uliční profil. Oživit lokalitu novými pracovními, obchodními, stravovacími a sportovními příležitostmi a kvalitnějším bydlením. Vytvořit nový veřejný prostor, který bude využitelný nejen pro obyvatele, zaměstnance ale i návštěvníky domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.