Závěrečné práce

POTÁPĚČSKÉ CENTRUM DŽBÁN

Bc. Lucie Lebedová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem zadání je vyřešení severního břehu přilehlého k nádrži Džbán. V současné době je toto území zastavěno nefunkčními objekty, které sloužily pro rekreační využití tohoto prostoru. Zadání vzniklo z podnětu Odboru pro územní rozvoj Prahy 6. Pozemek je majetkem města. Zvolený program je reakcí na potřeby vyvolané rozvíjejícím se sportovním potápěním, které má oblibu hlavně u mladých lidí. V Evropě jsou již stavby tohoto druhu realizovány zejména z důvodů potřeby kvalitní přípravy zájemců o tento sport a tím předcházet zbytečným nehodám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.