Diplomové práce

Praha - Východní meandr

Bc. Adéla Jirková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je urbanistické řešení zastavitelných ploch v oblasti pražského východního meandru řeky Vltavy. Součástí návrhu je zpracování karlínského a holešovického nábřeží, jejich vzájemné propojení a rozdělení Rohanského ostrova nově navrženými rameny řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.