Závěrečné práce

Revitalizace Smíchova

Bc. Adéla Přibylová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce stanovila regulativy a strategii pro revitalizaci Smíchova. Následovala aplikace regulativů na vymezené území v podobě urbanistické studie, vytyčení dvou důležitých bodů v území a jejich následné detailnější řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.