Závěrečné práce

Divadlo

Bc. Monika Čermáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je navrhnout multifunkční divadelní budovu s ideální hereckou scénou a s přidanými prostory zkušeben, dílen a laboratoří a vytvořit tak kompletní umělecké divadelní zázemí. V územním kontextu poskytnout nové kulturní centrum a posílit tak společenský život Malé Strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.