Závěrečné práce

Hudobné konzervatórium - Praha

Bc. Lucia Horkavá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt zpracováva novostavbu budovy hudobného konzervatória v Prahe na Malej Strane v Letenskej ulici. Konzervatórium by malo slúžiť nie len pre študentov ale aj jako alternativa kultúrneho vyžitia verejnosti. Cieľom projektu je vhodné doplnenie prieluky v podobe návrhu reflektujúceho 21. storočie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.