Závěrečné práce

Revitalize panelového domu, Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Kateřina Chvílová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá možnostmi celkové rekonstrukce panelového domu. Jeden konkrétní dům je podroben analýze a následně je vytvořen návrh, který se snaží zlepšit nejen kvalitu samotných bytů, ale i přilehlých veřejných prostor. Změněna je skladba bytů i vzhled a hmota celého domu. Prověřena je také aplikace principů návrhu na celé sídliště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.