Závěrečné práce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÁŠŤ

Laceková Eva

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom diplomného projektu je navrhnutie centra a základnej školy pre obec Bašť a okolité obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.