Závěrečné práce

Školní vinařství pod Reistnou

Bc. Romana Petrů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh nového vinařství, které bude sloužit nejen jako vzorové vinařství pro studenty Střední odborné školy vinařské ve Valticích, ale také pro veřejnost. Hlavní funkční náplní vinařství je sběr, výroba a skladování vína, dále pak degustace, prodej a možnost krátkodobého ubytování. Zvolen byl pozemek tvaru podkovy v kopci  za Valticemi pod vyhlídkovou kolonádou Reistna. Parcela se nachází uprostřed školních vinohradů, v blízkosti vinařské školy a vinařské a cyklistické stezky. Stavba tvarem koresponduje s tvarem pozemku a využívá svahu. Svou čelní fasádou se otvírá do kraje a poskytuje tak nezaměnitelný výhled do širokého okolí. Snahou bylo vinařství zakomponovat do krajiny Lednicko-valtického areálu tak, aby přirozeně splynulo s přírodou a působilo dojmem, že tam patří.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.