Diplomové práce

Kulturní a společenské centrum Eden

Bc. Kateřina Kousalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt na téma Kulturní a společenské centrum Eden se zabývá pozemkem v pražských Vršovicích, který má velký kulturní potenciál. Nabízí se tak příležitost navrhnout nový objekt, který by náměstí oživil a nebyl v něm bariérou, ba naopak, stal by se platformou pro variabilní kulturní využití, setkávání a expanzi kultury i do veřejného prostoru. Jedny z klíčových prvků návrhu tak budou prostupnost a multifunkčnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.