Závěrečné práce

Společenské a kulturní centrum Eden

Bc. Petra Skyvová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh Společenského a kulturního centra v Edenu (Praha Vršovice), které je navrženo jako taneční centrum. Zároveň je řešena oblast mezi stávajícím nákupním centrem Eden a novým objektem tanečního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.