Závěrečné práce

Centrum pro evropské záležitosti

Bc. Ivan Šach

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší návrh centra pro evropské záležitosti v Palackého ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.