Závěrečné práce

Libeň - Dům a dvě náměstí

Bc. Patrik Uchaľ

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Riešené miesto sa nachádza v Libni. Pre Libeň je charakteristická deravá zástavba. Je diera v zástavbe chyba, ktorú treba automaticky vyplniť? Preluky tvoria v Libni plnohodnotnú časť mestského priestoru so svojím osobitým charakterom. To je aj základný princíp návrhu. Zmutovaný mestský blok, do ktorého je otlačená dnešná realita, a tým v jeho medzipriestoroch vznikajú charakteristické prostredia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.