Závěrečné práce

SMRŠŤUJÍCÍ SE TRUTNOV

Lajský Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh diplomové práce na příkladu města Trutnova, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, aplikuje plánovací a urbanistické přístupy, kterými je možné čelit a předcházet negativním důsledkům depopulačních trendů ve městě. Koncepce urbanistického řešení města vychází z předpokladu, že Trutnov je smršťující se město, které prochází etapou vývoje, kdy dochází ke značnému úbytku jeho obyvatel. Návrh předkládá taková plánovací a urbanistická opatření a řešení, která povedou k eliminaci či potlačení negativních důsledků smršťování města a navrhuje konkrétní intervence v urbanistické struktuře města Trutnova pro udržení kvality životních podmínek a životaschopnosti města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.