Závěrečné práce

Sacré Coeur – Smíchovský dům

Bc. Jakub Žoha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt Sacré Coeur obnovuje organismus města poškozený stavbou tunelu. Nalézá vyváženou hranici městské blokové struktury a výjimečného parku, který se stává srdcem Smíchova. Projekt chytře reaguje na přítomnost tunelu, vytváří veřejná prostranství a probouzí celou lokalitu k životu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.