Závěrečné práce

Prostor pro představení ve dvojí realitě

Bc. Jan Tůma

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt vychází z koncepce představení ve dvojí realitě, která nahlíží dění na scéně jako tok dat, který je modifikován na bázi real-time processingu a následně se promítá zpět na scénu. Tento děj lze považovat za cyklickou interakci, což vedlo k inspiraci analogickými procesy v přírodě. Od nich se odvíjí zónování a koncept stavby. Při procesu tvorby objektu je uplatňován princip ‚návrh pro nepředvídatelné‘, ze kterého vychází kinematický koncept jednotlivých částí. Objekt má ambice stát se pokračovatelem směru české avantgardní scénografie, který započala Laterna Magika.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.