Závěrečné práce

Dostavba bloku, Křížová ulice, Děčín

Bc. Zuzana Kubová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh sa zaoberá dostavbou bloku a revitalizáciou okolitého, v súčasnosti neurčitého prostredia Křížovej ulice. Novostavba v jedinečnom historickom prostredí dodržuje líniu pôvodnej zástavby, zbúranej v rokoch 1955-1964. Prízemné objekty využívajú stúpajúci terén na súkromné terasovité záhrady. Funkčnou náplňou návrhu sú galéria s kaviarňou, obchodné prevádzky, reštaurácia a bytové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.