Závěrečné práce

Rekonstrukce a přestavba Barrandovských teras a okolí

Bc. Caterina Pošmourná Cappelli

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt řeší areál Barrandoských teras včetně urbanistických vztahů. Kromě revitalizace stavajícího objektu je řešena i dostavba nových objektů s využitím přírodních teras. V původním objektu je obnoven provoz restaurace včetně konferenčních sálů. V nových objektech je situován hotel, na terasách je umístěno muzeum moderního umění a menší expozice historie Barrandova. Ve spodní částí areálu vedle železnice se nalézá veřejný park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.