Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Domov seniorů na Kajetánce

Bc. Petra Polányiová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh novostavby domova seniorov a revitalizácie pôvodného objektu usadlosti Petynka na Kajetánce v Prahe 6. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie predpokladov pre zachovanie starých a vytváranie nových společenských väzieb a záujmov nie len v rámci komunity obyvateľov domova seniorov. Práca kladie dôraz na bezbariérové riešenie a integráciu seniorov do každodenného života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.