Diplomové práce

Obytný soubor U Lorce, Kutná Hora

Bc. Iva Jirsová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt má dva cíle. Jednak řeší složité urbanistické vztahy území na okraji malého města, kde se střetávají různé funkce a formy zástavby, a také analyzuje typy maloměstské zástavby, které následně na řešeném území uplatňuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.