Závěrečné práce

Obytný soubor Na Špahovce, Kutná Hora

Bc. Petra Rybářová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na návrh maloměstského bydlení, reflektujícího aktuální potřeby města. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.