Diplomové práce

Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace

Bc. Zuzana Hartlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá dosud nedoceněným potenciálem hradecko-pardubické aglomerace. Jejím cílem je vyslovit myšlenku, jakým směrem by se měla aglomerace ubírat, co je pro ni důležité a co zásadní. Výsledkem není striktní plán, ale vize. Vize, jež odkrývá sílu a příslib jednotlivým míst. Vize, jež pracuje s latentními možnostmi lokality, jež se snaží podpořit současné hodnoty i vytvořit hodnoty budoucí. Vize iniciační.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.