Závěrečné práce

Monitorovací a záchranná stanice v Savojských Alpách

Bc. Andrea Rampasová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh vysokohorského objektu na pozemku přiléhajícímu k známé sjezdovce Grande Motte v Savojských Alpách ve Francii. Jedná se polyfunkční objekt, ve kterém je umístěna restaurace pro lyžaře, záchranná stanice horské služby a v neposlední řadě monitorovací stanice pozorující ustupující výše položený ledovec.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.