Závěrečné práce

Vysokohorská chata

Bc. Zuzana Pôbišová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokohorskej chaty na hrebeni Nízkych Tatier, na mieste existujúcej turistickej útulne Andrejcová. Chata má slúžiť ako celoročné zázemie pre turistov a skialpinistov poskytujúce krátkodobé ubytovanie a služby malej reštaurácie. Budova je navrhnutá ako nízkoenergetická a sebestačná drevostavba, plne rešpektujúca prostredie národného parku s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.