Závěrečné práce

Hotel s pivovarem v Aspern Seestadt, Rakousko

Sucharda Štěpán

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Hotel s pivovarem se nachází v nově vznikající čtvrti Aspern Seestadt na okraji Vídně. Společným tématem území jsou mezilidské vztahy, jejich vytváření a posilování prostřednictvím architektury. Pro novou čtvrt je obzvlášť klíčové, aby si lidé vytvořili pozitivní vazbu k místu. Dům půdorysného tvaru písmene L reaguje na okolní zástavbu a aktivně se zapojuje do vytváření nových kvalit bloku. Má za úkol rozehrát kulturní strunu a přilákat místní i návštěvníky z centra metropole, kteří by čtvrť oživili.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.