Závěrečné práce

Nové využití areálu kasáren v Táboře

Bc. Iveta Nesrovnalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh obytné městské čtvrti na území bývalých kasáren v Táboře v sousedství Pražského a Náchodského sídliště. Urbanistická studie vytváří základní hierarchii veřejných prostor s centrálním parkem, doplňuje území novými formami městského bydlení a nabízí kvalitní obytné prostředí jako alternativu k bydlení za městem.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.