Závěrečné práce

HOSPIC VINOHRADNÍ

Kováříková Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Místo, ve kterém se odehrává jeden z nejsilnějších příběhů života – odchod člověka. Novostavba hospice je umístěna do zahrady Stojanova na Velehradě, jejíž cílem je nenásilně splynout s okolím. Být součástí, ale nevyčnívat. Stupňovitá hmota respektuje rostoucí terén, využívá jeho úrovně ve všech patrech pro propojení se zahradou, kterou doplňuje o rovinatou část pro imobilní pacienty na střešní úrovni, či o atria zapuštěná do hmoty hospice. Cílem tohoto projektu je vytvořit funkční a prostorové řešení hospice s bezpečným prostorem pro pacienty, jejich blízké a personál a vytvořit klidné a důstojné prostředí, kde mohou pacienty hospice doprovázet jejich blízcí na jejich poslední cestě životem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.