Závěrečné práce

PAVILON ŽIRAF - ZOO PLZEŇ

Kurešová Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout na pozemek přilehlý současné ZOO v Plzni pavilon žiraf určený pro desetihlavé chovné stádo. Diplomová práce se zabývá koncepčním uspořádáním rozšíření zoologické zahrady v Plzni, tématem je podoba zoologické zahrady současné a budoucí, řešení provozu zahrady i návaznosti na stávající ZOO. Pavilon je místem nejbližšího kontaktu mezi návštěvnickou částí a prostorem pro žirafy. Návrh je doplněn bistrem nastňujícím pojetí ostatních nezbytných staveb na řešeném území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.