Závěrečné práce

Bytový dům v Praze

Maťášová Gabriela

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Predmetom bakalárskej práce je bytový dom na Palackého náměstí v Praze. Cieľom návrhu je definovať nábrežnú líniu a vytvoriť spoločenský priestor pre obyvateľov. Bytový dom má podzemné podlažie s hromadným parkovaním pre obyvateľov budovy. Prvé nadzemné podlažie je určené pre verejnosť v podobe kancelárskych priestorov a kaviarne. Druhé až šieste nadzemné podlažie slúži bývaniu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.