Diplomové práce

POLYFUNKČNÝ AREÁL LAGO MAGGIORE

Bc. Timea Rajková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom mojej DP bolo hlbšie spoznanie určitého druhu využívania prírodných zdrojov energie v architektúre a dôraz na citlivé zasadenie stavby do prostredia s rešpektom k duchu miesta. Princípom návrhu je vytvorenie polyfunkčného športovo-rekreačného areálu, tz. spojenie ekologického bývania s požičovňou plachetníc na brehu jazera v Taliansku. Riešenie preto obsahuje využívanie ekologických materiálov a postupov ako v konštrukčnom, tak i vo výtvarnom charaktere stavby a taktiež využívanie podľa možnosti v najvyššej miere prírodné zdroje pre jej technické zásobovanie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.