Závěrečné práce

Brána na Pragovce

Jelínek Šimon-Erich

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Lokalita budovy je přibližným geografickým středobodem mezi horní a dolní částí bývalého areálu Pragovky. Uvažovaný objekt se tedy stává jakousi spojnicí této oblasti. Stavba je bránou, pasáží, průchodem. Přirozeným centrem lokality. Místem pro zpomalení na cestě k Rokytce, na cestě k metru podél pěší zóny Art Walk. Uvnitř vznikají prostory vznášející se nad průchodem, nad náměstím. Geometrie krychle je jednoduše zapamatovatelná a v kontextu vznášejících se zavěšených prostor nad pasáží vytváří elegantní dojem. Chce být symbolem nové čtvrti. Architektura ostrých úhlů a nikoliv organických tvarů reflektuje industriální historii areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.