Závěrečné práce

ZŠ Všenory - 1.stupeň

Juštíková Julie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním bylo navrhnout budovu pro první stupeň základní školy ve Všenorech zahrnující 5 kmenových učeben, družinu, jídelnu s kapacitou až 300 strávníků, menší tělocvičnu a zázemí pro učitele. Škola je umístěna v centru Všenor. Nachází se na pozemku s převýšením až osmi metrů , a tak bylo klíčové tuto skutečnost využít. Škola je dvěma patry zasazena do terénu, přizpůsobuje se tak a respektuje místní kontext. Je dělena do dvou tektonických objektů, třípodlažního a čtyřpodlažního, které propojuje komunikační krček s lehkou strukturální fasádou. Objekt do obce přináší nové prostory pro moderní výuku a zájmové činnosti, které jsou tolik potřebné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.