Závěrečné práce

DOSTAVĚNÍ BLOKU V KŘÍŽOVÉ ULICI - DĚČÍN

Šedivá Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem dostavby bloku a úprav náměstí v Křížové ulici v Děčíně. Návrhem jsou tři bytové domy s komerčním parterem o průměrné výšce 4 podlaží s obytným podkrovím a veřejná budova se zázemím, restaurací, multifunkčními sály a infocentrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.