Závěrečné práce

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Jireš Kryštof

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji městské nájemní bydlení na zapomenuté parcele při sportovní hale Hasa. Ambicí je navrhnout projekt, který by svou dispozicí, standardem a konstrukčním řešením byl vhodný pro městské nájemní byty, jenž by město mohlo začlenit do svého bytového fondu. Práce se snaží zároveň rozvést další témata spojená s touto formou bydlení jenž momentálně rezonují: prefabrikace projektu, otázka standardu a komfortu, variabilita a přizpůsobitelnost dispozic v cyklu stavby, historická forma nájemních domů s pavlačí a další. Návrh se staví s respektem k přiléhající základní škole, u níž zamýšlí přestavbu současných starých školek a propojení areálu s nimi. Stejně se návrh snaží zacházet i se sportovní halou, jenž urbanisticky a hmotově respektuje. Návrh samotný v podobě pěti domů tvoří polouzavřený blok otevřený směrem ke svahu Havlíčkových sadů. Svou formou a výrazem návrh odkazuje na panelovou výstavbu minulého století, zároveň se ale snaží přívést něco nového do mašinistické formy “paneláků” na niž jsme v čechách tak zvyklí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.