Závěrečné práce

PETŘVALD - TRANSFORMACE MĚSTSKÉHO CENTRA

Veličková Diana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá městem Petřvald. Předmětem studie je podpora identity města, určení a rehabilitace centra a dalších míst pro setkávání. Je navrhnuta naučná stezka po stopách historie a podpora veřejné infrastruktury, včetně bydlení. Práce také nastiňuje možné úpravy veřejných prostranství v okolí panelové výstavby a sportoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.