Závěrečné práce

ŘÍČNÍ LÁZNĚ NYMBURK

Sedláčková Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá obnovou funkce říčních lázních na Labi v centru města Nymburk. Nové říční lázně budou na pozemku lázní původních, které v průběhu let nahradilo sídlo místního oddílu poříční policie. Navržené říční lázně - "Plovárna Nymburk" - sestávají z centrální budovy, upravené volné plochy na pozemku a pobytového koupacího mola na Labi s vlastním zázemím v podpalubí. Provoz uvnitř hlavní budovy je rozdělen na stravovací část, zázemí plovárny a wellness.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.