Závěrečné práce

Návrh celoodpruženého cyklistického rámu

BcA. Marek Vágner

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem celoodpruženého cyklistického rámu s určením pro jízdní styl enduro. Prozkoumává jednotlivé aspekty rámu, jako například geometrii, velikost kol a systém odpružení. Podle této analýzy je pak vytvořen vlastní návrh respektující zjištění z teoretické části.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.