Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

Suchardová Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

funkce, například galerii, multifunkční sál či kavárnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.