Závěrečné práce

Dostavba polyfunkčního bloku v České Lípě

Bc. Tereza Klímová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší zástavbu proluky v historickém jádru České Lípy a rekonstrukci stávajících objektů na pozemku. Do proluky jsou umístěny tři obytné domky s živým parterem a jeden objekt administrativní. Stávající rohový dům, který je dnes kulturní památkou, je rekonstruován dle dokumentace z počátku 20. století a je v něm obnoven provoz hostince. Do patra je umístěno chráněné bydlení. Druhý částečně dochovaný objekt je doplněn do dřívějšího objemu a je do něj umístěn provoz rodinného hotelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.