S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Informace; Knihovna v době mediální

Bc. Marcela Doležalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Knihovna nebo mediatéka? Mediatéka s knihami. Diplomová práce zpracovává studii knihovny reagující na nové technologické možnosti. Dům na rozhraní starého a nového informačního média.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.