Diplomové práce

Pracovný železničný stroj

BcA. Martin Gallo

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo navrhnout železniční stroj pro moskevské metro, který je specializovaný na mytí izolovaných závěsů napájecí kolejnice. V návrhu bylo třeba zohlednit ergonomické kritéria, výhledy z kabiny řidiče, technické a výrobní požadavky a jelikož je návrh stroje ve výběrovém řízení bylo potřebné udělat design stroje atraktivním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.